پمپ پودر پاش

منحصر به فردترین و جدیدترین پمپ پودر 

قابل استفاده در محصولات پودری بخصوص پودربچه. این محصول می تواند کمک بزرگی به مادران، زمان استفلده از پودر برای نوزاد خود باشد.