ست آرایشی زرشکی و طلایی

طراحی بینظیر این ظرف موجب چشمگیر شدن محصول نهایی شما بین محصولات مشابه در یک فروشگاه می شود. این محصول طرفداران زیادی بین خانم هایی که می خواهند دو رنگ کرم داشته باشند و یا به صورت ترکیبی رنگ دلخواهشان را به دست آورند، خواهد داشت.